Alat untuk mengucapkan tarif yang harus dibayar pengguna jalan.

Menunjukkan kemampuan TBN untuk menambah peralatan dengan menge-tap jalur komunikasi yang ada (TCT ke TFI). Berikut kemampuan membaca protokol yang ada. Walaupun terkesan sederhana, alat ini inovatif, sekaligus tetap memberi value berupa peningkatan kepuasan pengguna jalan.

You are here: Home Product Hardware Toll Fare Speaker